Kursy morskie w CSM Zenit

Oferujemy kursy i szkolenia dla marynarzy, kandydatów na marynarzy, oficerów oraz pracowników lądowych i żeglugowych.

Ogólne Warunki Szkolenia

1. Centrum Szkolenia Morskiego – ZENIT przyjmuje Kursanta w ramach naboru na wybrany przez niego kurs.

2. Kursant jest obowiązany do jednorazowej wpłaty na wybrany kurs.

Kursant jest obowiązany dokonać wpłaty w momencie rejestracji na kurs lub w terminie wyznaczonym przez Dyrektora CSM-ZENIT.

W przypadku nieuregulowania przez Kursanta zaległej opłaty, CSM-ZENIT ma prawo przekazać obsługę wierzytelności zewnętrznej firmie.

Opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

3. Kursant zobowiązuje się przestrzegać Statutu CSM-ZENIT, stosować do poleceń Dyrektora i wykładowców oraz przestrzegać ogólnych zasad współżycia społecznego i zgłaszać Dyrektorowi zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum.

4. CSM-ZENIT zobowiązuje się zorganizować i zapewnić Kursantowi naukę zgodnie z programem i zasadami organizacyjnymi obowiązującymi w Centrum.

5. W trakcie nauki Kursant zobowiązuje się do odbycia zajęć praktycznych przewidzianych w programie dla danego kursu.

6. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym warunkach regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy

Shopping Cart