PROGRAMY SZKOLENIOWE I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

Rozporządzenie ministra tranrpostu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 13 lipca 2005r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy.

POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 marca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy.

POBIERZ

Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 19 sierpnia 2013r, W sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków statków morskich.

POBIERZ