KURSY SPECJALISTYCZNE

Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych i chemikaliów i Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopień podstawowy – Tanker Familiarization (IMO 1.01)
Kurs jest przeznaczony dla marynarzy i niższych stopni oficerskich. Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Certyfikat jest bezterminowy

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych stopnia wyższego – Advanced Training in Oil Tanker Familiarization (IMO 1.02)
Kurs jest przeznaczony dla załogi pokładowej – kapitana, st. oficera, z załogi maszynowej – st. mechanika, II mechanika, pompera.
Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Należy posiadać certyfikat stopnia podstawowego i 3-miesięczną praktykę na danym typie zbiornikowca. Termin ważności certyfikatu – 5 lat. Urząd Morski przedłuża ważność certyfikatu na podstawie minimum 3-miesięcznej praktyki na danym typie zbiornikowca w przeciągu ostatnich 5 lat.

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Szkolenia specjalistyczne w zakresie Kierowania tłumem - Crow Management

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich członków załogi. Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Termin ważności certyfikatu – 5 lat. Urząd Morski przedłuża ważność certyfikatu na podstawie praktyki pływania na danym statku. Minimum 1 rok w przeciągu ostatnich 5 lat.

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Szkolenie specjalistyczne w zakresie Bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich Safety for Personnel Providing Direct Services to Passenger in Passenger Spaces on board passanger ships.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich członków załogi. Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Termin ważności certyfikatu –bezterminowy.

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Oficer Ochrony Statku (SSO) – Ship Security Officer (IMO 1.19)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które mają objąć stanowisko SSO i kapitanów.  Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Termin ważności certyfikatu – bezterminowy.

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Kurs Problematyki ochrony na statku – Proficiency in Security-awareness

Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby wchodzącej na statek. Termin ważności certyfikatu – bezterminowy.

Oficer Ochrony Obiektu Portowego (PFSO) - Port Facility Security Officer (IMO 3.21)

Kurs jest przeznaczony dla osób z portu, które mają objąć stanowisko oficera obiektu portowego (PFSO) lub zastępcy oficera obiektu portowego (DPFSO). Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Termin ważności certyfikatu – bezterminowy.

Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów stopnia wyższego – Advanced Training in Chemical Tanker Familiarization (IMO 1.04)

Kurs jest przeznaczony dla załogi pokładowej – kapitana, st. oficera, z załogi maszynowej – st. mechanika, II mechanika, pompera.

Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Należy posiadać certyfikat stopnia podstawowego i 3-miesięczną praktykę na danym typie zbiornikowca. Termin ważności certyfikatu – 5 lat. Urząd Morski przedłuża ważność certyfikatu na podstawie minimum 3-miesięcznej praktyki na danym typie zbiornikowca w przeciągu ostatnich 5 lat

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Szkolenie specjalistyczne na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopnia wyższego – Advanced Training in Liquefied Gas Tanker Familiarization (IMO 1.06)
Kurs jest przeznaczony dla załogi pokładowej – kapitana, st. oficera, z załogi maszynowej – st. mechanika, II mechanika, pompera.

Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Należy posiadać certyfikat stopnia podstawowego i 3-miesięczną praktykę na danym typie zbiornikowca. Termin ważności certyfikatu – 5 lat. Urząd Morski przedłuża ważność certyfikatu na podstawie minimum 3-miesięcznej praktyki na danym typie zbiornikowca w przeciągu ostatnich 5 lat.
HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Szkolenie w zakresie Zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich – Crisis Management and Human Behavior

Kurs jest przeznaczony dla kapitana, oficerów pokładowych, st. mechanika, II mechanika, st. ochmistrza i osoby wyznaczone przez armatora! Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Termin ważności certyfikatu – 5 lat. Urząd Morski przedłuża ważność certyfikatu na podstawie praktyki pływania na danym statku. Minimum 1 rok w przeciągu ostatnich 5 lat.HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ

Szkolenie specjalistyczne w zakresie Bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim RO-RO - Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity on ro-ro passengers ships

Kurs jest przeznaczony dla kapitana, oficerów pokładowych, st. mechanika, II mechanika, st. ochmistrza i osoby wyznaczone przez armatora! Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Termin ważności certyfikatu – 5 lat. Urząd Morski przedłuża ważność certyfikatu na podstawie praktyki pływania na danym statku. Minimum 1 rok w przeciągu ostatnich 5 lat.HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ

Kurs Dla członków załóg z wyznaczonymi obowiązkami w zakresie ochrony – Proficiency for seafarers with designated security duties

Przeznaczony dla każdej osoby na statku mającej już praktykę.  Termin ważności certyfikatu – bezterminowy.

Oficer Ochrony Armatora (CSO)- Company Security Officer (IMO 3.20)

Kurs jest przeznaczony dla osób pełniących obowiązki oficera ochrony armatora, w szczególności zajmujących się zapewnieniem ochrony statków,  przeprowadzeniem oceny ochrony statku, opracowaniem, wdrożeniem i uaktualnianiem planu ochrony statku oraz współpracą z oficerami ochrony statku i oficerami ochrony portu. Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie. Termin ważności certyfikatu – bezterminowy.

SZUKASZ INNEGO KURSU

NAPISZ DO NAS