KURSY PODSTAWOWE

Indywidualne Techniki Ratunkowe – Personal Survival Techniques (IMO 1.19)

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich członków załogi statku. Obejmuje wiedzę z zakresu środków ratunkowych technik ewakuacji ze statku, przetrwania na środkach ratunkowych – czyli co powinniśmy zrobić opuszczając statek. Termin ważności certyfikatu – 5 lat.

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Indywidualne Techniki Ratunkowe – odnowienie – Personal Survival Techniques (IMO 1.19)

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich członków załogi statku. Obejmuje wiedzę z zakresu środków ratunkowych technik ewakuacji ze statku, przetrwania na środkach ratunkowych – czyli co powinniśmy zrobić opuszczając statek. Czas trwania kursu – 1 dzień. Termin ważności certyfikatu – 5 lat.

do uzyskania certyfikatu konieczne jest posiadanie 6-cio miesięcznej praktyki w ostatnich 5-ciu latach, celem potwierdzenie tego faktu należy posiadać przy sobie książeczkę żeglarską.
HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego – Basic in Fire Prevention & Fire Fighting (IMO 1.20)

Kurs jest przeznaczony dla załogi szeregowej. Obejmuje wiedzę z zakresu środków gaśniczych, sprzętu przeciwpożarowego, organizacji i zadań członków załogi w przypadku powstania pożaru oraz prewencji pożarowej. Termin ważności certyfikatu – 5 lat.

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego – odnowienie – Basic in Fire Prevention & Fire Fighting (IMO 1.20)

Kurs jest przeznaczony dla załogi szeregowej. Obejmuje wiedzę z zakresu środków gaśniczych, sprzętu przeciwpożarowego, organizacji i zadań członków załogi w przypadku powstania pożaru oraz prewencji pożarowej. Czas trwania kursu – 1 dzień. Termin ważności certyfikatu – 5 lat.

do uzyskania certyfikatu konieczne jest posiadanie 6-cio miesięcznej praktyki w ostatnich 5-ciu latach, celem potwierdzenie tego faktu należy posiadać przy sobie książeczkę żeglarską.
HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej – Elementary First Aid (IMO 1.13)

Kurs jest przeznaczony dla załogi szeregowej. Obejmuje wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, czynności ABC, zaopatrzenia ran, usztywnianie złamań, itp. Termin ważności certyfikatu – bezterminowe.

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna – Personal Safety & Social Responsibilities (IMO 1.21)

Kurs jest przeznaczony dla załogi szeregowej. Obejmuje wiedzę z zakresu organizacji statku, ochrony środowiska, zasad zachowania się na statku, postępowania w sytuacjach alarmowych i zasady zachowania bezpieczeństwa. Termin ważności bezterminowe.

HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ
Zintegrowane szkolenie w zakresie bezpieczeństwa – Basic Safety Training Certificate

Kurs jest przeznaczony dla załogi szeregowej. Obejmuje cztery podstawowe szkolenia: Indywidualne techniki ratunkowe, Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego i elementarne zasady udzielania pomocy medycznej. Termin ważności certyfikatu – 5 lat. HARMONOGRAM ZAPISZ SIĘ

SZUKASZ INNEGO KURSU

NAPISZ DO NAS