INNE KURSY

Szkolenie ze znajomości Międzynarodowego kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISM CODE)– International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention Familiarization (Rezolucja IMO A.741(18))

Kurs jest przeznaczony dla oficerów pokładowych i oficerów mechaników. Termin ważności certyfikatu – bezterminowy.

Przewóz materiałów niebezpiecznych (HAZMAT) – Hazardous Cargo Carriage on Vessels (IMO 1.10)

Kurs jest przeznaczony dla oficerów pokładowych. Termin ważności certyfikatu – bezterminowy.

SZUKASZ INNEGO KURSU

NAPISZ DO NAS