IV Kwartał roku       2017

KURS PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ KOSZT
INDYWIDUALNE TECHNIKI RATUNKOWE 5-6

9-10

7-8

270 zł

PODSTAWOWY OCHRONY P.POŻ.

2-3

6-7

4-5; 20-21

250 zł

ITR – ODNOWIENIE  

2,9,16,23,30

 

6,13,20,27

 

4,11,18

 

170 zł

 

PODSTAWOWY OCHRONY P.POŻ. – ODNOWIENIE

 

3,10,17,24,31

 

7,14,21,27

 

5,12,19

 

170 zł

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNA 9-10 2-3 11-12 210 zł
ELEMENTARNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY MEDYCZNEJ IMO 1.13 4 8 6 170 zł
WYŻSZY OCHRONY P.POŻ 23-25 20-23 340 zł
WYŻSZY OCHRONY P.POŻ – ODNOWIENIE 20 17 15 190 zł
PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ (wyższy)
IMO 1.14
16-18 13-15 11-13 240 zł
SPRAWOWANIE OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM IMO 1.15

OPIEKI MEDYCZNEJ – ODNOWIENIE

23-26

25

20-23

22

wg potrzeb

560 zł

180 zł

RATOWNIK  9-11 6-8 4-6 340 zł
RATOWNIK – ODNOWIENIE 6 10 8 190 zł
STARSZY RATOWNIK 16-18 900 zł
STARSZY RATOWNIK – ODNOWIENIE 17 500 zł
KIEROWANIE TŁUMEM (V/2.4) 18 22 20 130 zł
BEZP. DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG BEZPOŚREDENIO OBSŁUGUJĄCYCH PASAŻERÓW W POMIESZC ZENIACH PASAŻERSKICH (V/2.5) 18 22 20 130 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I ZACHOWANIA LUDZKIE (V/2.6) 19 23 21 180 zł
BEZP. PASAŻERÓW I ŁADUNKU ORAZ SZCZELNOŚĆ KADŁUBA NA STATKU PASAŻERSKIM RO-RO (V/2.7) 19-20 23-24 21-22 180 zł
EKSPLOATACJA TANKOWCÓW, CHEMIKALIOWCÓW 
PODSTAW.
30-31 27-28 260 zł
EKSPLOATACJA 
GAZOWCÓW – PODSTAW.
2-3 XI 2-3, 29-30 190 zł
KURS PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ KOSZT
EKSPLOATACJA TANKOWCÓW WYŻSZY 700 zł
EKSPLOATACJA CHEMIKALIOWCÓW WYŻSZY 600 zł
EKSPLOATACJA GAZOWCÓW WYŻSZY 700 zł
OFICER OCHRONY STATKU 12-13 9-10 7-8 400 zł
DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY 11 13 13 160 zł
PROBLEMATYKA OCHRONY NA STATKU 11 13 13 120 zł
OFICER OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 800 zł
OFICER OCHRONY ARMATORA wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 800 zł
HAZMAT 4 9-10 6-7 290 zł
ISM CODE wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 210 zł
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA ŻYWIENIA wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 250 zł