III Kwartał roku 2017

KURS LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ KOSZT
INDYWIDUALNE TECHNIKI RATUNKOWE ITR – ODNOWIENIE 6-7

3,10,17,24,31

10-11

7,21,28

7-8

4,11,18,25

270 zł

170 zł

PODSTAWOWY OCHRONY P.POŻ.

PODSTAWOWY OCHRONY P.POŻ. – ODNOWIENIE

3-4

4,11,18,25

7-8

1,8,22,29

4-5;  20-21

5,12,19,26

250 zł

170 zł

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNA 10-11 3-4 11-12 210 zł
ELEMENTARNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY MEDYCZNEJ IMO 1.13 5 9 6 170 zł
WYŻSZY OCHRONY P.POŻ 24-26 —– 18-20 340 zł
WYŻSZY OCHRONY P.POŻ – ODNOWIENIE 14 11 15 190 zł
PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ (wyższy)
IMO 1.14
—– ——- 18-21 240 zł
SPRAWOWANIE OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM IMO 1.15

OPIEKI MEDYCZNEJ – ODNOWIENIE

—–

—–

——-

23

25-28

27

560 zł

180 zł

RATOWNIK 17-19 —– 11-13 340 zł
RATOWNIK – ODNOWIENIE 21 18 22 190 zł
STARSZY RATOWNIK 19-21 23-25 26-28 900 zł
STARSZY RATOWNIK – ODNOWIENIE 20 wg potrzeb wg potrzeb 190 zł
KIEROWANIE TŁUMEM (V/2.4) 19 16 20 130 zł
BEZP. DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG BEZPOŚREDENIO OBSŁUGUJĄCYCH PASAŻERÓW W POMIESZC ZENIACH PASAŻERSKICH (V/2.5) 19 16 20 130 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I ZACHOWANIA LUDZKIE (V/2.6) 20 17 21 180 zł
BEZP. PASAŻERÓW I ŁADUNKU ORAZ SZCZELNOŚĆ KADŁUBA NA STATKU PASAŻERSKIM RO-RO (V/2.7) 20-21 17-18 21-22 180 zł
EKSPLOATACJA TANKOWCÓW, CHEMIKALIOWCÓW 
PODSTAW.
24-25 28-29 25-26 260 zł
EKSPLOATACJA 
GAZOWCÓW – PODSTAW.
26 30 27 150 zł
KURS LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ KOSZT
EKSPLOATACJA TANKOWCÓW WYŻSZY —— —– —– 700 zł
EKSPLOATACJA CHEMIKALIOWCÓW WYŻSZY —— —— —– 600 zł
EKSPLOATACJA GAZOWCÓW WYŻSZY —– —– —– 700 zł
OFICER OCHRONY STATKU —— —– 14-15 400 zł
DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY 12 8 13 160 zł
PROBLEMATYKA OCHRONY NA STATKU 12 8 13 120 zł
OFICER OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 800 zł
OFICER OCHRONY ARMATORA wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 800 zł
HAZMAT wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 270 zł
ISM CODE wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 210 zł
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA ŻYWIENIA wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 250 zł