II Kwartał roku 2017 r.

KURS KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC KOSZT
INDYWIDUALNE TECHNIKI RATUNKOWE ITR  /    ITR – ODNOWIENIE 6-7

3,10,24

4-5

8,15,22,29

1-2

5,12,19,26

270 zł

170 zł

PODSTAWOWY OCHRONY P.POŻ.

PODSTAWOWY OCHRONY P.POŻ. – ODNOWIENIE

10-11

4,11,18,25

8-9; 25-26

9,16,23,30

5-6; 22-23

6,13,20,27

250 zł

170 zł

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNA 3-4 11-12 8-9 210 zł
ELEMENTARNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY MEDYCZNEJ IMO 1.13 5 10 7 170 zł
WYŻSZY OCHRONY P.POŻ 18-20 22-25 26-29 340 zł
WYŻSZY OCHRONY P.POŻ – ODNOWIENIE 14 12 9 190 zł
PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ (wyższy)
IMO 1.14
10-12 15-17 19-21 240 zł
SPRAWOWANIE OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM IMO 1.15

OPIEKI MEDYCZNEJ – ODNOWIENIE

19

29-1 VI

31

26-29

28

560 zł

180 zł

RATOWNIK  3-5 8-9 12-14 340 zł
RATOWNIK – ODNOWIENIE 21 19 23 190 zł
STARSZY RATOWNIK     19-21;      26-28 wg potrzeb 21-23 900 zł
STARSZY RATOWNIK – ODNOWIENIE wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 500 zł
KIEROWANIE TŁUMEM (V/2.4) 19 17 21 130 zł
BEZP. DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG BEZPOŚREDENIO OBSŁUGUJĄCYCH PASAŻERÓW W POMIESZC ZENIACH PASAŻERSKICH (V/2.5) 19 17 21 130 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I ZACHOWANIA LUDZKIE (V/2.6) 20 18 22 180 zł
BEZP. PASAŻERÓW I ŁADUNKU ORAZ SZCZELNOŚĆ KADŁUBA NA STATKU PASAŻERSKIM RO-RO (V/2.7) 20-21 18-19 22-23 180 zł
EKSPLOATACJA TANKOWCÓW, CHEMIKALIOWCÓW 
PODSTAW.
24-25 29-30 26-27 260 zł
EKSPLOATACJA 
GAZOWCÓW – PODSTAW.
26 31 28 150 zł
KURS KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC KOSZT
EKSPLOATACJA TANKOWCÓW WYŻSZY wg potrzeb 700 zł
EKSPLOATACJA CHEMIKALIOWCÓW WYŻSZY wg potrzeb 600 zł
EKSPLOATACJA GAZOWCÓW WYŻSZY wg potrzeb 700 zł
OFICER OCHRONY STATKU 13-14 11-12 8-9 400 zł
DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY 12 19 14 160 zł
PROBLEMATYKA OCHRONY NA STATKU 12 19 14 120 zł
OFICER OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 800 zł
OFICER OCHRONY ARMATORA wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 800 zł
HAZMAT 28 wg potrzeb wg potrzeb 270 zł
ISM CODE wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 210 zł
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA ŻYWIENIA wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 250 zł