Nasza oferta

Czym dokładnie się zajmujemy.

Szkolenia morskie w CSM Zenit

Centrum Szkolenia Morskiego – ZENIT

został powołany na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 22.01.2007 r. i ma swoją siedzibę w Szczecinie 70-034, przy ulicy Nadodrzańskiej 3.

 

Program dydaktyczny CSM-ZENIT opiera się na specjalistycznym systemie nauczania, zezwalającym na spełnianie wymogów Międzynarodowej Konwencji STCW 78 z późniejszymi zmianami. Uwaga jest tutaj głównie koncentrowana na przygotowaniu uczestników szkoleń do odpowiedniego zachowania się w  każdej sytuacji awaryjnej i ekstremalnej w czasie wykonywania przypisanych zadań, a tym samym uświadomienia, iż każde z działań podyktowane stresem i brakiem znajomości procedur ma swój tragiczny koniec.

 

Zwiększając nacisk na bezpieczeństwo własne oraz zdrowie i życie współpracowników, szczególnie w miejscach pracy, gdzie podejmowane działania mogą stwarzać zarówno potencjalne jak i realne zagrożenia, zajęcia teoretyczne prowadzone w ośrodku są uzupełniane o zajęcia praktyczne. Dlatego, też personel dydaktyczny ośrodka kładzie nacisk na szkolenie indywidualne każdego uczestnika w zakresie przetrwania, w sposób jaki odpowiadałby przynajmniej standardom opisanym uregulowaniami międzynarodowymi jak i wewnątrzpaństwowymi. Stąd zakres merytoryczny zajęć opiera się również na materiałach naukowych, opracowywanych przez różne, także międzynarodowe, specjalistyczne organizacje, odpowiedzialne za szkolenia marynarzy oraz współpracy z Ośrodkiem IMO przy PRS ds. FP, DE, COMSAR.

KURSY PODSTAWOWE

 • Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Udzielanie pierwszej pomocy medycznej
 • Sprawowanie opieki medycznej nad chorym
 • Sprawowanie opieki medycznej nad chorym-uaktualnienie
 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
 • Indywidualne techniki ratunkowe
 • Indywidualne techniki ratunkowe-uaktualnienie
 • Ochrona przeciwpożarowa-stopień podstawowy
 • Ochrona przeciwpożarowa-stopień podstawowy-uaktualnienie
 • Ochrona przeciwpożarowa-stopień wyższy
 • Ochrona przeciwpożarowa-stopień wyższy-uaktualnienie
 • Ratownik morski
 • Ratownik morski-uaktualnienie
 • Starszy ratownik morski
 • Starszy ratownik morski-uaktualnienie

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Problematyka ochrony na statku
 • Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie
  ochrony
 • Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT
 • Zarządzanie kryzysowe i zachowania ludzkie
 • Kierowanie tłumem
 • Dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów
  w pomieszczeniach pasażerskich
 • Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacja
  statków i zapobiegania zanieczyszczeniu
 • Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba
  na statku pasażerskim typu Ro-Ro
  Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów
 • Szkolenie dydaktyczne 6.9
 • Oficer ochrony statku – SSO
 • Oficer ochrony armatora – CSO
 • Oficer ochrony obiektu portowego – PFSO
 • Oficer Bezpieczeństwa/Shipboard Safety officer – SBSO
 • Oficer Ochrony Statku + Oficer Bezpieczeństwa – SSO + SBSO
 • Bezpieczeństwo w przestrzeniach zamkniętych (enclosed spaces)
 • Cumownik
 • BHP na jednostkach pływających
 • Bezp. i Higiena Żywienia
 • Dydaktyczny

KURSY NA SYMULATORZE

 • Obsługa i wykorzystanie ECDIS
 • Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • Wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych
 • Manewrowanie w warunkach sztormowych
 • Manewrowanie w warunkach ograniczonej widzialności 
 • Nautyczne dowodzenie statkiem
 • Bridge Resource Management + Bridge Team Management
 • Doszkolenie BTM do BRM
 • Dowodzenie i zarządzanie (HELM)
 • Szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego
  i egzaminującego na symulatorach 6.10

KURSY KWALIFIKACYJNE

 • Marynarz wachtowy
 • Starszy marynarz wachtowy
Shopping Cart